Bezig met het laden van het formulier
Dit kan even duren...
Het rijksregisternummer bestaat uit elf cijfers, waarvan de eerste zes uw geboortedatum vormen. U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart.

Kies hieronder uw organisatie uit de lijst.

Werkt u voor meerdere organisaties? Kies dan de hoofdorganisatie of de organisatie waarbij u uw standplaats of vast kantoor heeft.

Download hier een blanco voorbeelddocument over de delegatieregeling voor de EBA. U koppelt dit in de volgende stap als bewijs.

  Download hier het aanvraagdocument en ook het overeenkomstendocument voor de toegang tot het rijksregister en Opvragen Persoonsgegevens (KSZ) voor woonmaatschappijen. U koppelt dit in de volgende stap als bewijs.

   Download hier het aanvraagdocument voor een nieuwe licentie tot SVK@Plus. U koppelt dit in de volgende stap als bewijs.

    Download hier het document voor een licentiewissel in SVK@Plus. U koppelt dit in de volgende stap als bewijs.

     Wonen in Vlaanderen kan medewerkers van steden, gemeenten, OCMW's, IGS, ... geen toegang geven tot afgeschermde inhoud op Vlaanderen.be.

     U moet de hoofd lokale beheerder voor het Gebruikersbeheer van uw organisatie vragen om u het recht ‘Webplatform Digitaal Vlaanderen Wonen’ toe te kennen.

     U moet deze toegang dus niet via dit formulier aanvragen.

     Enkel inschrijvers die toegelaten zijn tot de tweede fase (gunning) van een CBO-procedure kunnen deze toegang (tot het Projectportaal) aanvragen. 

     Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor ondernemingen die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het ondernemingsnummer begint met 0 of 1, gevolgd door negen cijfers.

     Zijn de onroerende goederen die u geconventioneerd wilt realiseren en/of verhuren verbonden aan een onderneming? Vul dan zeker het ondernemingsnummer in. In een latere fase is zo een koppeling moeilijker nog te maken.

     Enkel medewerkers van woonmaatschappijen kunnen toegang aanvragen tot de afgeschermde inhoud op de website www.vlaanderen.be/sociaal-woonbeleid.

     Private ontwikkelaars en hun technische partners hebben die toegang niet nodig. De informatie voor u is publiek bereikbaar via het luik realiseren van sociale woonprojecten onder de blok sociale woningen:

     U moet dit formulier dan ook niet verder invullen, tenzij u toegelaten bent tot de tweede fase (gunning) van een CBO-procedure en u toegang nodig heeft tot het Projectportaal.